Pravila o privatnosti

Opće informacije

Arenda d.o.o. (dalje u tekstu “Arenda) sa sjedištem u Zagrebu, Medarska ulica 56b  i moguća povezana društva posvećuju posebnu pažnju zaštiti vaših osobnih podataka i privatnosti te se obvezuju da će ih štititi sljedećim vrijednostima:

 • uvažavanjem očekivanja pojedinaca u svezi uporabe njihovih osobnih podataka,
 • izgradnjom i očuvanjem povjerenja naših korisnika i drugih uključenih osoba ili organizacija,
 • sprječavanjem šteta povezanih s uporabom osobnih podataka i s privatnosti,
 • postupanjem  sukladno zakonom i propisima koji se odnose na zaštitu osobnih podataka.

Arenda na mrežnim stranicama prikazuje sadržaje s ciljem pružanja korisnih savjeta o zdravlje i njezi kože. Arenda pažljivo obrađuje osobne podatke prikupljene putem mrežne stranice u skladu s važećim zakonodavstvom i Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka Europskog parlamenta (u daljem tekstu “GDPR” – skraćenica od eng. riječi„General Data Protection Regulation”).

Ova se pravila o privatnosti odnose na osobne podatke prikupljene putem mrežne stranice https://www.infoderma.eu

Sljedeći izrazi: “osobni podaci”, “obrada”, “voditelj obrade”, “izvršitelj obrade”, “nadzorno tijelo” koriste definicije navedene u članku 4. GDPR-a.

Informacije koje prikupljamo o vama kad pristupite ovoj mrežnoj stranici

 • Osobni podaci koje izravno dijelite kada nas kontaktirate: vaše ime i adresa e-pošte.
 • Informacije prikupljene o vama uporabom mrežne stranice bez da ste ih aktivno pružili, pomoću nekoliko tehnologija, posebno pomoću adresa internetskog protokola (IP), kolačića, internetskih oznaka i podataka pregledavanja.

Glavne kategorije podataka koje se prikupljaju su:

 • domena i poslužitelj (eng. “host”) s kojih pristupate ovoj mrežnoj stranici na Internetu;
 • adresa mrežne stranice s koje pristupate našoj mrežnoj stranici;
 • datum, vrijeme, duljina posjeta ovoj mrežnoj stranici i stranicama kojima najčešće pristupate;
 • vaša adresa internetskog protokola (IP);
 • operativni sustav vašeg računala i detalji vašeg mrežnog preglednika.

Za više informacija o uporabi kolačića pročitajte naša pravila o kolačićima koja su dostupna na dnu stranice. Unutar pravila o kolačićima pronaći ćete informacije o tome kako onemogućiti sve kolačiće ako se ne slažete s njihovom uporabom.

Koja je svrha i pravni temelj obrade podataka?

SvrhaPravni temelj
Kreiranje i upravljanje mrežnom stranicom (pogledajte naša pravila o kolačićima)Naš legitimni interes da ponudimo mrežnu stranicu s odgovarajućim sadržajem
Obrada podataka, uređivanje naše mrežne stranice, boljitak proizvoda i usluga, prepoznavanje trendova uprabe mrežne stranice, prilagođavanje mrežne stranice vašem interesu i procjena učinkovitosti naših promocijskih aktivnostiNaš legitimni interes da s vama uspostavimo odnos
Statističke analize o uporabi mrežne stranice (pogledajte naša pravila o kolačićima) radi boljitka kvalitete naše mrežne straniceVaša suglasnost
Odgovori na vaša pitanjaVaša suglasnost
Prijavljivanje štetnih događaja ili nuspojavaPravna obveza u svezi s praćenjem sigurnosti primjene proizvoda ako je primjenjivo
Svrha i pravni temelj obrade podataka

Tko prima vaše osobne podatke?

Pristup vašim osobnim podacima strogo je ograničen na odgovornu osobu Arende. Toj osobi je pristup takvim podacima nužan za obavljanje posla.

Tvrtka WordPress na čijoj su platformi izrađene naše mrežne stranice, kao i tvrtka Avalon d.o.o. (Hrvatska), pružatelj usluga hostinga (smještaja domene), obrađuju osobne podatke dobivene putem mrežne stranice sukladno zakonodavstvu Republike Hrvatske i Europske unije.

Arenda će također dostaviti vaše osobne podatke relevantnim nadležnim tijelima (na primjer, Agenciji za lijekove i medicinske proizvode ili Ministarstvu zdravstva u slučaju prijave štetnog događaja, nuspojave ili drugog događaja povezanog sa sigurnošću primjene promoviranog proizvoda) kako to zahtijevaju primjenjivi propisi.

U svakom slučaju, vaši osobni podaci će se obrađivati u skladu s važećim zakonodavstvom koje se odnosi na zaštitu osobnih podataka, a posebno u skladu s GDPR-om.

Koliko dugo će se čuvati vaši osobni podaci?

Osobni podaci će se čuvati određeno vrijeme u skladu s važećim zakonodavstvom Republike Hrvatske i GDPR-om.

Prijenos podataka izvan Europskog gospodarskog prostora

Vaši osobni podaci mogu se obrađivati u SAD-u. Razina zaštite osobnih podataka bit će ista kao u Europskoj uniji (u nastavku „EU”) odnosno Europskom gospodarskom prostoru (u nastavku “EEA”)  zahvaljujući tvrtki WordPress koja posjeduje certifikat o sukladnosti sustava za  zaštitu privatnosti između  EU odnosno EEA i Sjedinjenih Američkih Država (u nastavku „SAD”), što znači da pruža istu razinu zaštite osobnih podataka kao što je ona koja je na snazi u EU odnosno EEA.

Sigurnost podataka

Arenda provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurala odgovarajuću razinu sigurnosti u svezi s nastalim rizikom i zaštitila vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjena ili uništavanja.

Koja su vaša prava? Kako ih možete ostvariti?

Prema važećem zakonodavstvu o zaštiti osobnih podataka, posebno GDPR-u, imate brojna prava u svezi s vašim osobnim podacima. Ta su prava sljedeća:

 • pravo na pristup osobnim podacima koji se obrađuju – možete zatražiti uvid u vaše osobne podatke s kojima Arenda raspolaže; u svezi s takvim zahtjevom, Arenda može zatražiti određene podatke o vama kako bismo mogli potvrditi vaš identitet i pravo pristupa podacima, kao i potražiti i pružiti vaše osobne podatke s kojima raspolažemo; u slučaju da vam ne možemo omogućiti pristup vašim osobnim podacima (na primjer, osobni podaci mogu biti uništeni, izbrisani ili su postali anonimni), obavijestit ćemo vas o tome
 • pravo na ispravak osobnih podataka – Arenda nastoji osigurati da su osobni podaci koje posjeduje točni, aktualni i potpuni. Ako smatrate da su osobni podaci koje Arenda ima o vama netočni, nepotpuni ili zastarjeli, možete zatražiti ponovni pregled ili ispravku tih podataka; ako se utvrdi da su osobni podaci netočni, nepotpuni ili zastarjeli, ispravit ćemo ih
 • pravo na povlačenje privole za pristup osobnim podacima – ako ste dali privolu za pristup vašim osobnim podacima, imate je pravo povući u bilo kojem trenutku što neće utjecati na zakonitost obrade prije nego što je vaša privola povučena
 • pravo na prigovor – imate mogućnost prigovora na obradu vaših osobnih podataka, uključujući izradbu profila, iz razloga koji se odnose na vašu specifičnu situaciju kako je to predviđeno GDPR-om; kada se izradba profila odnosi na izravan marketing, uvijek imate pravo na podnošenje prigovora
 • pravo na ograničenje obrade osobnih podataka – imate pravo na ograničenu obradu vaših osobnih podataka u određenim slučajevima kako je to predviđeno GDPR-om
 • pravo na prenosivost podataka – imate pravo dobiti osobne podatke koje ste nam dostavili u strukturiranom, često korištenom i strojno čitljivom obliku, kada se obrada temelji na vašem pristanku za pristup vašim osobnim podacima ili na ugovoru; također, imate pravo tražiti da ga pošaljemo drugom kontroloru podataka po vašem izboru
 • pravo na pritužbu nadležnom tijelu  – Imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka, ako smatrate da Arenda nije postupala sukladno odredbama GDPR-a vezano uz obradu vaših osobnih podataka.

Ako želite iskoristiti neko od ovih prava, pošaljite vaš zahtjev na adresu elektroničke pošte arenda@arenda.hr ili poštom na adresu Arenda d.o.o., za zaštitu osobnih podataka, Medarska ulica 56b, HR-10090 Zagreb navodeći svoje ime i svoje prezime, s kopijom vaše osobne iskaznice.

Ako imate dodatnih pitanja ili nedoumica vezanih uz područje zaštite osobnih podataka ili smatrate da se vaši podaci obrađuju suprotno odredbama GDPR-a imate se pravo obratiti prigovorom nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka bilo u državi u kojoj živite ili radite ili u državi u kojoj se pravo navodno krši. Nadzorno neovisno državno tijelo u Republici Hrvatskoj sukladno odredbama GDPR-a i zakonodavstva Republike Hrvatske je Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Datum posljednjeg uređivanja teksta: travanj 2023. godine.