Uvjeti uporabe

Pravne informacije

Ime mrežne (eng. “web”) stranice: https://infoderma.eu

Izdavač /objavljuje: Arenda d.o.o.

Adresa: Medarska ulica 56b, HR-10090 Zagreb; OIB: 72138001170

Adresa elektroničke pošte za kontakt: arenda@arenda.hr

Odgovorni urednik: Zoran Gardašanić

Dizajn mrežne stranice: Arenda d.o.o.

Smještaj domene mrežne stranice: Avalon d.o.o., OIB: 89338385732, Antuna Radića 8, 48350 Đurđevac

Uporaba mrežne stranice

Mrežnu stranicu infoderma.eu (dalje u tekstu “mrežna stranica”) uređuje Arenda d.o.o. (dalje u tekstu “Arenda”). Arenda je društvo s ograničenom odgovornošću koje se bavi promocijom lijekova, medicinskih i kozmetičkih proizvoda.

Svrha ove mrežne stranice je pružiti informacije vezane za zdravlje i njegu kože. Te se informacije ni u kojem slučaju ne mogu smatrati medicinskim savjetom za utvrđivanje dijagnoze ili liječenje određene bolesti ili poremećaja. U slučaju bilo kakvih pitanja vezanih za dijagnozu ili liječenje bolesti obavezno je potrebno obratiti se svom liječniku ili ljekarniku koji su jedini kvalificirani dati odgovor na takva pitanja.

Pristupanje ovoj mrežnoj stranici i njena uporaba podliježe ovim uvjetima uporabe te primjenjivim zakonima i propisima Republike Hrvatske i Europske unije. Uporabom ove mrežne stranice prihvaćate, bez ograničenja ili mijenjanja, ove uvjete.

Arenda zadržava pravo povremenog mijenjanja ovih uvjeta uporabe bez prethodne najave, ako takve promjene smatra nužnim. Stoga savjetujemo da ih redovito provjeravate. Ova mrežna stranica je javno dostupna.

Sadržaj i odgovornost

Svrha ove mrežne stranice je pružanje korisnih informacija o zdravlju i njezi kože. Napravljena je u skladu s načelima zakonodavstva Republike Hrvatske i Europske unije. Pristupanje ovoj mrežnoj stranici i uporaba sadržaja ove mrežne stranice su isključivo na vlastitu odgovornost.

Arenda i bilo koja druga strana koja sudjeluje u stvaranju i postavljanju sadržaja na ovu mrežnu stranicu (ovime) izričito isključuje:

  • sve uvjete, jamstva i druge odredbe koji se na neki drugi način mogu podrazumijevati statutom, općim propisima i načelima pravičnosti
  • svaku odgovornost za bilo kakav izravni, neizravni ili posljedični gubitak ili štetu nastalu bilo kojem korisniku, a koja je proizašla iz pristupanja, uporabe ili nemogućnosti uporabe ove mrežne stranice ili bilo kakve grješke ili propusta u njenom sadržaju odnosno tumačenju njenog sadržaja.

Arenda ne prihvaća nikakvu odgovornost za gubitak ili štetu uzrokovanu distribuiranim (DDoS) napadom na računalni servis, uskraćivanjem usluge, virusima ili drugim tehnološki štetnim materijalima koji mogu zaraziti vašu računalnu opremu, računalne programe, podatke ili drugi vlasnički materijal zbog uporabe zvučnih i video materijala, podataka ili teksta na mrežnoj stranici ili bilo kojeg drugog načina uporabe dijela ili cijele mrežne stranice.

Zaštita osobnih podataka

Arenda poštuje odredbe Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka. Informacije vezane uz obradu osobnih podataka kao i kolačiće ili slične tehnologije koje sadržava mrežna stranica detaljno su opisane u Pravilima o privatnosti i Pravilima o kolačićima (eng. „cookies“) dostupnim na mrežnoj stranici.

Zaštitni znakovi i logotipovi

Zaštitni znakovi i logotipi koji se koriste na ovoj mrežnoj stranici i koji su u vlasništvu Arende ne smiju se koristiti bez prethodnog odobrenja Arende.

Autorska prava

Arenda je vlasnik ili nositelj licence svih autorskih prava na mrežnoj stranici. Sva su takva prava zadržana. Jednu kopiju materijala objavljenog na ovoj mrežnoj stranici možete preuzeti i zadržati na svom disku ili u tiskanom obliku samo za vašu osobnu, nekomercijalnu uporabu, pod uvjetom da ne uklonite bilo kakve obavijesti o autorskim pravima ili druge obavijesti o vlasništvu.

Ne smijete na bilo koji drugi način kopirati, distribuirati, prikazivati, preuzimati, mijenjati, objavljivati, prenositi ili koristiti cijeli ili dio bilo kojeg materijala bez prethodnog pisanog odobrenja Arende. Također, ne smijete preslikavati na drugi mrežni poslužitelj cijeli ili dio bilo kojeg materijala koji je Arenda objavila na ovoj mrežnoj stranici i ne smijete kopirati niti jedan grafički prikaz ili fotografiju sadržane u bilo kojem materijalu koji je objavljen na ovoj mrežnoj stranici.

Ništa što sadrži ova mrežna stranica ne može se tumačiti kao davanje bilo kakve licence ili prava na temelju bilo kojeg patenta ili zaštitnog znaka Arende ili bilo koje treće strane prešutno, sprječavanjem dokazivanja tvrdnje ili na bilo koji drugi način. Osim kao što je izričito navedeno gore, ništa sadržano na ovoj mrežnoj stranici ne može se tumačiti kao davanje bilo kakve licence ili prava na uporabu autorskih prava čiji je vlasnik ili nositelj licence Arenda.

Zadržavanje prava

Arenda zadržava pravo izmjene ili brisanja materijala s ove stranice u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Posljednji put obnovljeno u travnju 2023. godine.